Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

Χ / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Χ
хи

χ'


χα


Χαα


Χαβριας
Хабрий

χαδεειν


χαδον


χαζομαι


χαζω
отстранять , лишать
отступать, отходить

χαινω
раскрываться, разверзаться
разевать рот
изрыгать, произносить

χαιος
хороший, главный, благородный

χαιρε


χαιρεκακια
недоброжелательство, злорадство

χαιρεσκον


χαιρετιζω
почтительно приветствовать, свидетельствовать свое почтение

χαιρετισμος
обращение с приветствием

χαιρηδων
радость

Χαιρημων
Херемон

χαιρην


Χαιριδευς
херидов

Χαιρις
Херидшведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,