Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

Ι / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

ι


Ι
иота

ι


Ἴ̄δη


ἰσόπλευρος


Ῑ̓ταλιῶτις


ια
голос, вопль

ια
одна

Ιαδμων
Иадмон

ἰάζω


ἰαθενεῖ


ιαθην


ιαι
ах

ιαιβοι
вот тебе раз

ιαινω
греть, нагревать
размягчать
веселить, радовать, восхищать
успокаивать, смягчать

Ιακος
ионийский

Ἱακυνθοτρόφος


ἰάκχα


Ἰακχαγωγός


ιακχαζω
восклицать в честь Иакха

Ἰακχαῖος
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,