Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω
ἀγλαοτρίαινα


ἀεσίμαινα


αλεκτρυαινα
курица

αμφισβαινα
амфисбена

ἀνδροκάπραινα


αρυταινα
лейка, ушат

βολιταινα
болитена

γαγγραινα
разъедающая язва, гангрена

γείταινα


δρακαινα
дракон, змея

ἐμπερδολεκαναρύταινα


εὐθυκαίνα


εὐτρίαινα


ζυγαινα
зигена

ἡμιθέαινα


θεαινα
богиня

θεραπαινα
служанка, прислужница

θυμολεαινα
с сердцем львицы, отважная как львица

ἰχθυοπώλαινα


κάπραινα


κηρυκαινα


κολύβδαινα


κολύμβαινα


κορύφαινα


λαινα


Λακαινα
лаконская, лакедемонская, спартанская
лаконянка, лакедемонянка, спартанка
Лакония, Лакедемон
лаконская чаша

Λεαινα
Леэна

λεαινα
львица

λυκαινα
волчица

μαγείραινα


μελαινα


μελίκταινα


μελίτταινα


μοίχαινα


μολίβδαινα


μολυβδαινα
свинцовое грузило
свинцовое ядро

μυραινα
мурена

ὄζαινα


ὀρσοτρίαινα


σαμαινα
самосский корабль

σκιαινα
скиена

σκοτομαινα
темная ночь

Σκυθαινα
скифянка

σκυλακαινα
собачка

σμυραινα


σφυραινα
сфирена

ταλαινα


τραγαινα
яловая коза

τριαινα
трезубец

υαινα
гиена

φαγεδαινα
разъедающая язва, злокачественный нарыв

φαλαινα
кит, чудовище

φλυκταινα
волдырь, нарыв, прыщ
пузырь

φωκαινα
бурый дельфин

χλαινα
хлена, теплый верхний плащ
покрывало, одеялошведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,