Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

Τ / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

Τ
тау

τα


τᾳ


ταβερνα
гостиница

Ταβιτι
Табити

ταβλα
игральная доска

Ταβλιοπη
Таблиопа

ταγαθ


ταγαμεμνονος


ταγε


ταγεις


ταγεία
предводительство, командование

ταγεύω
предводительствовать, командовать
назначать предводителями, ставить во главе отрядов

Ταγηνισται
«Поджариватели»

ταγηνον
сковорода

ταγης


ταγκιστρα


ταγμα
строй, отряд, воинская часть
манипул, легион
установление, предписание, указание
установленная сумма, размер взноса
порядок, очередь

ταγματικος
воинский

ταγουχος
предводитель, командующий

ταγυρι
чуть-чуть, капелькашведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,