Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω
ἄσκαρος


ασκος
содранная кожа, шкура
кожаный мех, бурдюк
кузнечный мех

αυλος
свирель, флейта
трубка, втулка, полый стержень
трубка, сосуд, каналец
струя

βαρβιτον
барбитос, барбитон

βάρβιτος


βομβυξ
шелкопряд
гусеница шелкопряда
свирель низкого тона
низкое гудение, басовые ноты
трахея

ελυμος
элим
просо

κερας
рог
рог, вещество рога
роговой лук
роговая втулка, удочка
рогообразныи брусок, «рог»
роговой выступ
рог
рог, рожок
ответвление, рукав
крыло, фланг
вершина
роговой наконечник
membrum virile
рея
клешня
щупальце

κιθαρα
кифара
кифара

κοτυλη
чашка
котила
вертлужная впадина
кимвалы, тарелки
присоска

κροταλον
трещотка, погремушка
трещание, грохот
трещотка, неугомонный болтун

κυμβαλον
кимвал

λυρα
лира
лирическое искусство, музыка
созвездие Лиры
тригла

λωτος
лотос греческий
лотос киренейский
лотос египетский
лотос африканский, «ливийский»
свирель из древесины лотоса

μαγαδις
магадида

ναβλα
набла

οξυβαφον
уксусник
соусник
оксибаф

πηκτις
пектида
лира
многоствольная цевница

ρομβος
кубарь
магический круг
бубен, тамбурин
вращательное движение, кружение
ромб

ροπτρον
палица, булава
бубен, тамбурин
дверное кольцо, дверная колотушка

σαλπιγξ
труба, рожок
трубный звук

σαμβυκη
самбука

σειστρον
систр

σκινδαψος
скиндапс

στρομβος
кубарь, волчок
вихрь, смерч
коническая раковина

συριγξ
сиринга, цевница, дуда
свистки, освистывание, шикание
мундштук свирели, флейты
трубкообразный футляр, чехол
втулка, ступица
жила, вена
проход, канал
фистула, свищ
подземный ход
крытая галерея

τυμπανον
барабан
бубны
барабанная палка
кобыла

φοινιξ
пурпурный, багряный
рыжий, гнедой
пурпур, багрянец
пальма
финик
пальмовые листья
феникс
феникс

φορμιγξ
форминга

ψάλτιγξ
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,