Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω
αιθαλος
сажа, копоть

αιθος
опаленный, обожженный
рыжий
сверкающий

αιθοψ
пылающий, горящий
пламенный, пылкий
жгучий
сверкающий, искрящийся
багровый, багряный

αιθων
пылающий, раскаленный
багровый
сверкающий, блестящий
огненно-рыжий
пламенный, пылкий, горячий
жгучий, мучительный

ακροχλοος
мертвенно-бледный

αλιανθης
«расцветающий морем», пурпурный

αλουργης
окрашенный в морской пурпур, пурпурный

αλφιτοχρως
цвета ячменной муки, седой

αργεννος
белый, белоснежный

αργῃς
ярко-белый, светлый, сияющий, сверкающий

αργινεφης
похожий на белое облако, молочно-белый

αργος
белый, блистающий, сверкающий
быстрый, резвый, проворный
бездеятельный, праздный, ленивый
вялый, медленный, затяжной
невозделываемый, необработанный
лежащий без дела, не приносящий прибыли, непроизводительный
бесполезный, бесплодный
неспособный, негодный
несостоявшийся, несовершившийся

αργυροειδης
похожий на серебро, серебристый

αργυφεος
серебристый, сияющий серебром

αχροος
бесцветный
бледный

βαλιος
пятнистый, пегий

γαλακτινος
молочно-белый

γλαυκηπορος
лазорево-катящийся, лазурный

γλαυκινος
синеватый, голубоватый

γλαυκος
светло-синий, голубой, лазоревый, светло-серый, сизый
зеленоватый, светло-зеленый
светлый, сверкающий, блистающий
светлоглазый

γλαυκοχρως
зеленоватый, светло-зеленый

δαφοινος
обагренный
кровавый, окровавленный
кровавокрасный, рыжий

δνοφερος
темный, мрачный
черный, мрачный, страшный

εγγλαυκος
синеватый, голубой

εγχρυσος
золотистый

ελειος
болотистый
болотный

ελεοθρεπτος
растущий на болоте, болотный

ελωδης
болотистый
живущий в болотистых местах, болотный

ενερευθης
красноватый, румяный

επιξανθος
рыжеватый, русый

επιπερκνος
черноватый, темноватый

επιφλεγης
раскаленный, огненно-красный, багровый

ερεμνος
темный, черный
темный, невнятный, неясный

ερυθρος
красный

ευανθης
покрытый цветами, цветущий
пышный, густой
красочный, яркий
пестрый
цветущий, процветающий
благородный

ευχρως
яркокрасный, румяный
цветущий на вид
красочный, яркий

ηλεκτρινος
янтарный

θαψινος
желтый
желтый как воск, изжелта-бледный

ιοβαφης
фиолетовый, лиловый

ιοειδης
похожий цветом на фиалку, темно-синий

ιοεις
темно-синий, темный

ιριωδης
похожий на радугу, радужный

καλλαινος
бирюзовый, лазоревый

καρυκινος
кроваво-красный, алый

κασταναικος
каштановый

κελαινεφης
окутанный темными тучами
черный как туча, темный
черный, черноземный

κελαινορις
чернокожий, черный

κελαινος
черный, темный
чернокожий, темнокожий
покрывшийся мраком, потухший
мрачный, страшный
покрытый кровью, окровавленный

κελαινοχρως
чернокожий, черный

κελαινωψ
смуглолицый, смуглый

κινναβαρινος
цвета киновари, ярко-красный, алый

κνηκιας
бурый, серый, волк

κνηκος
желтый, рыжий, бурый

κοκκινος
пурпурно-красный, багряный

κροκοβαφης
пожелтевший, желтый

κυαναυγης
темно-синий, иссиня-черный

κυανεος
темно-синий, иссиня-черный, темный
мрачный, черный, страшный

κυανοειδης
темно-синий, темный

κυανος
лазоревый камень
темно-синий, иссиня-черный

λεπαργος
с белым оперением, белый

λευκερυθρος
красный с белым, светло-красный, румяный

λευκηρης
белый, седой

λευκιτας
белый

λευκοθριξ
белорунный, белый

λευκος
светлый, яркий, ясный, сияющий
блестящий, сверкающий
светлый, прозрачный
ясный, чистый
ясный, понятный
белый
белый, седой
седовласый
белый, сплавленный с серебром
запряженный белыми конями
обнаженный, босой
светлый, счастливый
бледный, дряхлый
слабый, бессильный

λευκοχροος
белого цвета, белый

λιμναιος
болотный

λιμνοφυης
растущий в стоячих водах, болотный

λιμνωδης
болотистый, богатый болотами
болотный

μαλος
белый, покрытый шерстью, мохнатый

μελαγχιμος
черный, темный

μελαγχροος
черный, темный, темнокожий

μελαμπεπλος
в черном одеянии, одетый в черное
черный

μελανοειδης
кажущийся черным, черноватый

μελας
черный, темный, темно-красный
окутывающий тьмой
мрачный, жестокий
зловещий, несчастный
глухой, тусклый
загадочный, темный
бессовестный, гнусный

μελιχροος
цвета меда, смуглый

μηλωψ
цветом на яблоко, золотистый

μυωδης
мышиный, соответствующий мышиной природе
с развитыми мышцами, мускулистый

ξανθος
золотисто-желтый, огненного цвета
светловолосый, рыжекудрый
светлорусый, белокурый, рыжеватый
буланый, гнедой
рыжий
золотистый

οινοψ
цвета вина, темный, потемневший
красновато-рыжий, гнедой

ορφνινος
темный

παλλευκος
совершенно белый, белоснежный

παρωας
каштановый, гнедой

πελιος
посиневший, синий

περκνος
черноватый, темноцветный, темный

περκος
черноватый, с черными пятнами

πισσοκωνητος
смоляной

ποικιλομορφος
пестрый, разноцветный, узорчатый

ποικιλος
пестрый, пятнистый
разноцветный, расшитый, узорчатый
покрытый резьбой, резной, разукрашенный
раскрашенный, расписной
разнообразный, различный
сменяющийся
изменчивый
запутанный, сложный, мудреный, замысловатый
хитроумный, изворотливый, лукавый
искусно сделанный, искусный

ποικιλοχροος
разноцветный

πολιος
седой
седовласый
покрытый пеной, вспененный
старый, древний
старческий
серый
блестящий, светлый
сияющий, лучезарный
старик, старец

πολιοχρως
белоцветный, белый

πολιωδης
седой, седовласый

πολυμιτος
пестротканный, разноцветный

πολυχροος
многоцветный, разноцветный

πορφυρεος
вздувшийся, потемневший, темный
мрачный, черный, кровавый
темно-красный
многоцветный, яркий, сияющий, светлый
багряный, пурпурный
одетый в пурпур

πορφυροειδης
багряный, пурпурный

πρασινος
светло-зеленый

πυρραιος
огнецветный, багряный

πυρριχος
гнедой, рыжий

πυρροθριξ
рыжеволосый
темно-рыжий, гнедой

πυρρος
огненно-красный, темно-оранжевый
рыжий
ярко-красный

πυρροχροος
огненно-красный, рыжий

ροδεος
розовый
розового цвета

ροδινος
сплетенный из роз, розовый
розового цвета

ροδοεις
розовый
свойственный розе
розового цвета

ροδοχροος
розового цвета, розовый, румяный

σαπφειρινος
сапфировый, лазоревый

σκοτεινος
темный
черный, жестокий
незрячий, слепой
темный, малопонятный, неясный, смутный
тайный

τελματιαιος
болотный, стоячий
болотный, живущий в болоте
болотистый, илистый

υακινθινος
гиацинтовый
цвета гиацинта, фиолетовый, пурпурный, темно-синий

υδαρης
водянистый, разжиженный, разбавленный водой
водянистый, бледный, бесцветный
пресный, безвкусный
притворный, холодный

υπογλαυκος
синеватый

υποχαροπος
довольно светлый, сероватый, зеленоватый

υποχλωρος
зеленоватый

υπωχρος
желтоватый, бледно-желтый

υσγινοβαφης
окрашенный в пурпур, пурпурный

φαιος
сумеречный, серый
темный
низкий, глухой

φαλαρος
с белыми пятнами, белый

φανος
светлый, яркий
белоснежный, чистый
безмятежный, радостный
прославленный, знаменитый
факел, светоч

φοινικεος
ярко-красный, алый, пурпурный

φοινικιος
ярко-красный, пурпурный

φοινικιους
ярко-красный, пурпурный

φοινικοβαπτος
окрашенный в пурпур, пурпурный

φοινιξ
пурпурный, багряный
рыжий, гнедой
пурпур, багрянец
пальма
финик
пальмовые листья
феникс
феникс

Φοινιξ
Феникс
финикийский, карфагенский
финикиянин, карфагенянин

φοινιος
ярко-красный, алый
кроваво-красный, кровавый
покрытый кровью, окровавленный
кровожадный, губительный

χαροπος
со сверкающими глазами
светло-голубой

χιονεος
снежный
покрытый снегом
белоснежный

χιονοχρως
белоснежный

χιονωδης
покрытый снегом, снежный
белоснежный

χλωρος
зеленый
изжелта-зеленый, желтоватый
зеленовато-бледный, изжелта-бледный
наводящий бледность
светлый, блестящий
свежий

χρυσανταυγης
отсвечивающий золотом, золотистый

χρυσεος
золотой, отделанный золотом, позолоченный
золотой, сияющий как золото, золотистый
золотой, драгоценный, бесценный

χρυσοειδης
похожий на золото, цвета золота, золотистый

χρυσοκομος
златокудрый
золотого цвета, золотистый

χρυσοφαεννος
сияющий как золото, золотистый

ωχριας
бледный, побледневший

ωχρος
изжелта-бледный, бледно-желтый, бледныйшведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,