Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ωἀγριοκρόμμυον


ἄκορον


αλυπον


ἀμακρῶτις


ἀμπελόπρασον


ἀναγαλλίς


Ανακτοριον
Анакторий

αναρρινον
анаррин

ἀντίρρινον


αρνογλωσσον
подорожник

ασφαραγος
гортань, горло

ασφοδελος
асфоделевый

ασφοδελος
асфодель

βαλαυστιον
цветок дикого граната

βολβος
лук-порей

βουκράνιον


γηθυον
порей

δισκος
метательный круг, диск
круг, диск
блюдо
зеркало

ἐλατίνη


ἡμεροκαλλές


θρυαλλις
триаллида
фитиль для светильника

ἱερόμυρτος


ιον
фиалка

ιον


ἴπνον


καλυξ
чашечка
оболочка, скорлупа
росток, зародыш
цветочная почка, бутон
цвет
чашечкообразные украшения, подвески

κεντρομυρσίνη


κορχορος
корхор

κορωνόπους


κρινον
лилия

κρομμυον
лук

κρυστάλλιον


κυκλαμινος
цикламен

κυνοκεφάλιον


κυνόροδον


κύνωψ


κύτινος


λειριον
белая лилия

λέμνα


λογχῖτις


λυτρον
выкупные деньги, выкуп
искупление, возмещение
воздаяние, вознаграждение

λωτος
лотос греческий
лотос киренейский
лотос египетский
лотос африканский, «ливийский»
свирель из древесины лотоса

μαχαιρόφυλλον


μυάκανθος


μυοσωτίς


μωλυ
моли

ναρκισσος
нарцисс

Ναρκισσος
Наркисс

ξιφος
меч
короткий нож, кинжал
мечевидный хрящ

ξυρίς


ὁλόστεον


ὀξυμυρσίνη


ὀρνιθόγαλον


ορτυξ
перепел

ορχις
яичко

παγκρατιον
панкратий, всеборье

πρασον
порей, лук-порей

ροδον
роза

σατυριον
сатирий

σκιλλα
морской лук

σκοροδον
чеснок

υακινθος
гиацинт, ирис, шпажник, дельфиниум
гиацинт

Υακινθος
Гиакинт, Иакинф

φαλαγγιον
ядовитый паук
паутина

φασγανον
меч

φυσιγξ
полый стебель чеснока, чеснок

χαμαιμυρσίνη
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,