Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω
ακμων
наковальня
неутомимый

αμη
заступ

αρις
лишенный чутья

αρις
плотницкое сверло

αρπη
сокол
серп
кривой меч

βαλαναγρα
крюк для вынимания дверного болта, ключ
дверная задвижка, засов

γαλεαγρα
западня, капкан для мелких хищников
железная клетка для зверей

γομφος
гвоздь, шип, болт, колышек
связывающая планка, перемычка, скрепа
сочленение

δικελλα
двузубая кирка

δρεπανη
серп

εξαυστηρ
вилка для супового мяса

εχετλη
рукоять плуга

ηθμος
сито, решето, фильтр
плетеная корзина, лукошко

θριναξ


θριναξ
трезубые вилы

ιπος
тяжесть, груз

καρχησιον
верхний конец мачты, топ
кархесий

κατανη
нож, скребок для сыра

κερκις
ткацкий челнок
ткацкий станок
ткань
большая берцовая кость
осина
измерительная линейка

κεστρα
остроконечный молоток
кефаль

κναφος


κοπις
нож
сабля

κοσκινον
решето, сито

κουρις


κουρις
копье

κρεαγρα
крюк для мяса
крюк

κρεοσταθμη
весы для мяса

κρησερα
сито для просеивания муки

λαβρυς
секира, топор

λικνον
плетеная колыбель
веялка
корзина с первинками плодов

λιστριον
совок, ложка

λιστρον
лопата, заступ

μακελλα
однозубая мотыга

μυαγρα
мышеловка

μυδρος
раскаленный металл
раскаленная глыба
кусок металла

μυστρον
мистр

ξυηλη
скребок, скобель
серповидный нож, кинжал

ξυρον
бритва

ξυστρα
банный скребок

οδονταγρα
зубные щипцы

ολμος
круглый камень, кругляк, вал
ступа, ступка
корыто, квашня

οπεας


οπλον
орудие, инструмент
снасть
канат
посуда
доспехи, оружие, вооружение
большой щит, защита
тяжелое вооружение
тяжеловооруженная пехота
военная стоянка, лагерь

ορυξ
кирка, лом
африканская антилопа
нарвал

πελεκυς
секира, топор

πλοκανον
плетенка, сеть
плетеная веялка, сито
плетеный канат

ποδαγρα
ножной силок
ревматическая боль в ногах, подагра

πριων
пила
зубчатый ряд
зубчатая горная цепь, сиерра
пильщик
душераздирающий крик

πτυον
веяльная лопата, веялка

πυραγρα
кузнечные клещи

ραιστηρ
молоток, молот

ριπις
раздувальный мех
веер

ρυκανη
рубанок, струг

σαλαξ
решето для руды, грохот

σκαπανη
мотыга, заступ
вскапывание, рытье

σκεπαρνον
топор для тесания, тесло, скобель

σκυταλη
булава, палица, дубина
скитала
послание, весть
деревянная табличка
скитала
каток

σμιλη
нож
долото, резец
хирургический нож, ланцет
сапожный нож, резак
перочинный нож

σμινυη
двузубая кирка

σταθμη
плотничий шнурок
отвес
правило, норма, установление
нижний конец, низ
цель, жребий, удел

στλεγγις
банный скребок
головной гребень

σφαγις
жертвенный нож

σφυρα
молот
мотыга

σχενδυλη
клещи

τερετρον
бурав

τορνος
циркуль
токарный станок

τορυνη
мешалка, уполовник

τραγωδοποδαγρα
подагрическая трагедия

τριαινα
трезубец

τριοδους
трезубец

τρυπανον
сверло, бурав
щепка для добывания огня трением

τυκος
каменотесный молот
боевой топор, секира

φορμος
плетенка, корзина
циновка, рогожа
«рогожа»
форм

χηλευμα
плетеное изделие

χοανη
воронка

ψαλις
ножницы
кольцо, браслет
свод, сводчатое строение
арка

ψηκτρα
скребок, скребницашведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,