Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω
°συνναυβατης
спутник по морскому путешествию

αβροβατης
плавно выступающий, идущий тихой поступью, медлительный

αγροβατης
бродящий в полях

ᾳδοβατης
сошедший в Гадес

αεροβατης
носящийся по воздуху

αιγιβατης
покрывающий коз

αιγοβατης


ακανθοβατης
шествующий по терниям

αναβατης
седок, всадник
взобравшийся наверх, сидящий на дереве

αποβατης
апобат, вольтижер

ελειοβατης
ходящий по болотам, обитающий в болотных низинах

εμβατης
башмак, сапог

επεισβατης
дополнительный седок, вновь подсевший спутник

επεμβατης
взобравшийся, сидящий

επιβατης
эпибат, солдат морской пехоты
пассажир на корабле, мореход
воин на колеснице
всадник

Ευρυβατης
Эврибат

ιπποβατης
наездник, всадник

καταβατης
катабат

καταιβατης
мечущий молнии
низвергающийся, стремительный
ведущий в подземное царство
сходящий с колесницы

κατακλινοβατης
забирающийся в постель, неотвязный

κεροβατης
шествующий на копытах, козлоногий

κιγκλοβατης
вихляющийся на ходу, подпрыгивающий

Κραμβοβατης
Крамбобат, «Ходящий по капусте»

κρημνοβατης
блуждающий по кручам

λοξοβατης
идущий косо, с косой походкой

Μεγαβατης
Мегабат

ναυβατης
плывущий на корабле, движущийся по морю
морской путешественник, мореплаватель, мореход

νηοβατης


οπισθοβατης
вскакивающий сзади

ορειβατης
рыщущий по горам

ορεσσιβατης


παραβατης
парабат, сражающийся с колесницы воин
легковооруженные войска
преступник, нарушитель

παραιβατης


Πηλοβατης
Пелобат, «Болотоход»

ρινοβατης


ταχυβατης
быстро идущий, скорый, проворный

τεθριπποβατης
правящий четверкой лошадей

υληβατης


υλιβατης


υλοβατης
бродящий по лесам

φαλλοβατης
восходящий на фаллический столб, жрец фаллического божества

χαλκοβατης
построенный на медном основании, несокрушимый, с медным полом

χιμαιροβατης
козлоногийшведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,