Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω
ακουσμα
слышимое, слышанное, звуки, мелодия, музыка, сообщение, рассказ, слух, изречение
певец, музыкант

ακροαμα
воспринимаемое слухом, слышимое, слышанное
певец, чтец, музыкант

αυλητης
флейтист

αυλητης


αυλητικος
относящийся к игре на свирели
служащий для изготовления свирели
искусно играющий на свирели

αυλητρις
флейтистка

βαρβιτωδος
играющий на барбитоне

βυκανητης
трубач, горнист

ευφορμιγξ
хорошо играющий на форминге
искусно извлекаемый из форминги, красиво звучащий

ιυκτης
производящий шум, крикун, игрок на свирели, флейтист

κεραυλης
трубач, горнист

κιθαριστικος
искусно играющий на кифаре
искусный кифарист

κιθαρωδος
кифарод, кифаред, поющий под звуки кифары

λυραοιδος
играющий на лире, лирник

μελικτας
певец, музыкант

μουσικος
сопровождаемый игрой на музыкальном инструменте, музыкальный
просвещенный в мусических искусствах, сведущий в музыке и в поэзии
музыкально одаренный
обученный, опытный, искусный, ученый
целесообразный, подходящий
тонкий, утонченный
музыкант

μουσουργος
музыкант, певец

σαλπιγκτης
трубач, горнист

συρικτής
играющий на сиринге

τυμπανιστης
барабанщик

φορμικτης
играющий на форминге

χρυσολυρης
играющий на золотой лире

ψιλοκιθαριστης
кифарист, играющий без вокального сопровожденияшведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,