Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ωαστραγαλος
позвонок, шейный
лодыжка
бабка
игральные кости, игра в бабки

ἐπιγονατίς


κνημη
берцо, голень

κοκκυξ
кукушка
тригла

κρανιον
верхняя часть головы, черепная крышка
черепная коробка, череп
лобное место, Голгофа

οστεον
кость

περονη
булавка, шпилька, заколка, застежка
малая берцовая кость

πλευρα
ребро
бок
сторона
фланг
край, окраина
страница

ραχις
хребет, спина
позвоночный столб, позвоночник
горный хребет, гребень

στερνον
грудь

σφονδυλος
позвонок
вращательный диск веретена

φαλαγξ
ствол, бревно, колода
коромысло весов
сустав пальца, фаланга
фаланга, боевой порядок тяжеловооруженной пехоты, пеший строй
центр боевого порядка
военный лагерь
паук-сенокосец, фаланга, тарантул

ωμοπλατη
лопаткашведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,