Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω
ἄλλιξ


αλουργις
пурпурная одежда

αμοργις
аморгосский лен

αμπεχονη
одеяние, одежда

αναξυριδες
анаксириды, брюки

ἀπόπτυγμα


αρνακις
овечья шкура, овчина

βαιτη
овчина, тулуп

βασσάρα


βίρρος


διαζωμα
пояс, набедренная повязка
узкая полоса земли, перешеек
фриз
перегородка, перепонка
грудобрюшная преграда

εανος
облегающий, мягкий
гибкий, гнутый, изогнутый
одежда, платье

ειμα
одежда, платье
верхняя одежда, плащ
покрывало

ενδυμα


επενδυμα
эпендима

επιβλημα
покрывало
лоскут, заплата

ἐπιγονατίς


ζειρα
зейра, зира

ζωμα
зома
набедренник
пояс

ζωστηρ
зостер
пояс, подпояска
пояс, круг, кольцо
опоясывающая сыпь

θωραξ
доспех, панцирь, броня
защита, прикрытие, оплот
грудь, туловище
головогрудь

κανδυς
кандий

καυνακης
шуба

κειρια
тесьма, жгут, ремень
лента, пелена

λακκος
пруд для водоплавающей птицы
яма, ров
водоем, бассейн
цистерна

λῃδος
легкая одежда, плащ

λωπη
одеяние, плащ

μοναχη
в одном только месте
одним только способом

ξυστις
ксистида

οθονη
тонкое полотно, полотняная ткань, плащаница
полотнище, парус
оболочки глаза

οχθοιβος
пурпурная передняя кайма на нижнем крае хитона

πεπλος
покров, покрывало
платье, одежда

πιλος
валяная шерсть, войлок
изделие из войлока
растительность на теле, волосяной покров, шерсть
шлем

ρακος
лохмотья, тряпье, лоскутья
складки, морщины
обрывок, обломок

σακκος
грубая ткань
мешок
длинная борода
вретище, рубище

σινδων
тонкая ткань, кисея, муслин
кисейное покрывало
парус
плащаница

σισυρα
тулуп, овчина, козья шкура

σπαθις
лопатка

σπαργανον
пелена, пеленка
лохмотья, отрепье

σπειρον
обертка из ткани, полотнище
погребальное одеяние, саван
парус

σπολας
выделанная кожа, шкура
меховой плащ
кожаный нагрудник

συρμα
платье с длинным шлейфом
куча мусора, груда соломы, подстилка

τηβεννα
тебенна, греческий плащ
римский плащ, римская одежда

υφασμα
ткань
сбруя

φαρος
ткань, полотнище
парусина
парус
покрывало, покров
плащ, платье
маяк

Φαρος
Фарос

φαρσος
часть
кусок

φορμος
плетенка, корзина
циновка, рогожа
«рогожа»
форм

χειμαστρον
зимняя одежда

χλαινα
хлена, теплый верхний плащ
покрывало, одеяло

χλαμυς
хламида
плащ, мантияшведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,