Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω
αργυριον
серебро
серебряные деньги, серебряная монета
деньги
серебреник

αργυρος
серебро
деньги

ασημον
драгоценные металлы в слитках

βούλλα


κασσιτερος
олово

μεταλλον
шахты, копи
рудники
земляные работы, подкопы

μολυβδος
свинец
свинцовый грифель

ορειχαλκος
желтая медная руда
желтая медь
статуи из желтой меди

σιδηρος
железо
железное орудие,
рынок железных товаров, скобяная торговля

σταγων
капля
струя, влага
стагон

χαλκος
медь
изделие из меди, медный предмет
медная монета, деньги
халк

χρυσος
золотошведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,