Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω
αγελαρχης
вожак стада
начальник отряда

αγωναρχης
агонарх

αιρεσιαρχης
глава

Αἰτωλάρχης


ἀλαβάρχης


αλυταρχης
главный блюститель общественного порядка

ἁμαξάρχης


ἀμφοδάρχης


ἀνδοκιάρχης


ἀνθιππάρχης


ἀπάρχης


Ἀραβάρχης


Ἀρκαδάρχης


Ἀρμενιάρχης


ἀρχαιρεσιάρχης


Ἀσιάρχης


αὐλάρχης


βιθυνιάρχης


βοιωταρχης


Γαλατάρχης


γεναρχης
родоначальник

γενεάρχης


γενεσιάρχης


γερουσιάρχης


γυμνασιαρχης


δαιμονιάρχης


δεκαδάρχης


δεκαρχης


δεκατάρχης


διαιτάρχης


δισσαρχης
царствующий вдвоем

διφαλαγγάρχης


δωδεκαδαρχης


δωδεκάρχης


εθναρχης
этнарх, начальник области, правитель

εἰκαδάρχης


ειλαρχης
иларх, командир конного отряда

εἰρηνάρχης


εκατονταρχης
начальник сотни, отряда в сто человек
центурион

ελεφανταρχης
элефантарх, начальник отряда боевых слонов

Ἑλλαδάρχης


Ἑλληνάρχης


ἐμποριάρχης


ενωμοταρχης
эномотарх, начальник эномотии

ἐξαρχῆς


ἐπιλάρχης


επιλεκταρχης
эпилектарх, начальник отборного отряда

εραναρχης
распорядитель товарищеского обеда

ἐργαστηριάρχης


εστιαρχης
гестиарх, хозяин дома

εὐθηνιάρχης


εὐποσιάρχης


θιασαρχης
тиасарх, предводитель вакхической толпы

ιλαρχης
иларх, начальник илы

ιππαρχης


κολοιαρχης
галочий предводитель

κωμαρχης
комарх, деревенский староста

λησταρχης
предводитель разбойников

μοναρχης


μυλωνάρχης


μυριαρχης


νησιαρχης
несиарх, владетель острова

νομαρχης
номарх, начальник нома

ὀλιγάρχης


ορειαρχης
повелитель гор

πανηγυριαρχης
председатель панегирея

πατριαρχης
родоначальник, патриарх

περιπολαρχης


πολιταρχης
политарх, градоначальник

ῥυμαρχής


σκοπαρχης


σπουδαρχης
домогающийся государственного поста

στολαρχης
столарх, командующий флотом

στραταρχης
военачальник, полководец

στρατοπεδαρχης
стратопедарх, начальник лагеря

συμποσιαρχης


συνταγματαρχης
начальник синтагмы

σχολαρχης
глава школы

ταξιαρχης


τετραρχης
тетрарх

φρουραρχης


φυλαρχης


χιλιαρχης
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,