Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

Θ / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Θ
тета

θ'


θα


θαασσω


θαβακόν


θαγω


θαειτο


θάεο


θαεομαι


θαζός


θαημα


θαητος


θαιραῖος


θαιροδύτης


θαιρος
дверной крюк, дверной шип
ось повозки

Θαις
Таида

θακαθαλπάς


θακεῖον


θακευω
сидеть на корточках, испражняться

θακεω
сидеть, восседать
сидеть на корточках, припадать к алтарю
сидеть, пребывать, находиться

θακημα
моление у алтаря
седалище, престол
местопребывание, обиталищешведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,