Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω

Φ / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Φ
фи

φα


φαανθεν


φαανθην


φααντατος
ярчайший
светлейший, пресветлый

φααντερος
более светлый, более славный

φαβες


φαβιον
голубок

φαβοτυπος
ястреб-голубятник

φαγεδαινα
разъедающая язва, злокачественный нарыв

φαγεδαινικος
фагеденический, разъедающий

φαγεδαινόομαι


φαγεδαίνωμα


φαγεειν


φαγειν


φαγεμεν


φαγησι


φαγιλος
ягненок, козленок

φαγομαι


φαγος
любитель поесть, лакомка

Φαγρης
Фагретшведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,